معرفی بیمه نامه بدنه و بیمه نامه شخص ثالث

 

 1- معرفی بیمه نامه بدنه

معرفی:

خسارت‌های وارد شده به اتومبیل در صورتی مشمول بیمه است که در نتیجه تقصیر یا قصور خود شما (راننده اتومبیل بیمه شده) ایجاد شده باشد؛ در غیر این صورت، جبران آن بر

عهده وارد کننده خسارت است که مشمول بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل میباشد.

بیمه نامه بدنه اتومبیل فقط در داخل خاک ایران اعتبار دارد و برای خارج از کشور نیازمند توافق خاص شما و شرکت بیمه سامان است.

خطرات مورد تعهد:

 • برخورد دو اتومبیل
 • برخورد اتومبیل با یک جسم ثابت یا متحرک
 • برخورد اشیا به اتومبیل (اتومبیل در حال حرکت یا ساکن)، چنانچه در حین حرکت اجزاء و یا محموله موضوع بیمه به آن برخورد نماید.
 • واژگون شدن اتومبیل
 • سقوط اتومبیل
 • خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا50 % قیمت نو قابل پرداخت است.
 • خسارتی که درجریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.
 • پرداخت خسارتی که بیمه گذار مقصر حادثه نمی باشد.

 

موارد خارج از پوشش بیمه بدنه اتومبیل:

1-خطرات بیمه ناپذیر نظیر جنگ، شورش، بلوا و امثال آن

2- در صورتی که راننده در هنگام وقوع حادثه فاقد گواهی‌نامه رانندگی باشد و یا گواهی‌نامه رانندگی او باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمائی و رانندگی، گواهی‌نامه وی برای رانندگی موضوع بیمه مناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهی‌نامه در حکم بطلان آن نیست ولیکن استعلام از واحد صدور گواهی‌نامه برای راننده تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه الزامی است.

3- کاهش بهای وسایل نقلیه در نتیجه حادثه یا حریق

4- خسارتهای مربوط به خط کشیدگی یا میخ کشیدگی بدنه اتومبیل

5-شکست شیشه و آسیب به لاستیک به تنهایی (مگر با توافق شرکت بیمه که پوشش آن خریداری شده باشد)

6- خسارت ناشی از یدک‌کشی و بکسل‌کشی توسط اتومبیل (بغیر از مواردی که مجاز بوده و کلیه اصول ایمنی رعایت شده باشد) و یا استفاده اتومبیل در موارد غیر مجاز

7- خسارتهایی که عمداً توسط بیمه گذار یا راننده وی و یا هر کسی که وسیله نقلیه به او سپرده شده است وارد می‌آید.

8- خسارتهای ناشی از ضبط، توقیف ویا مصادره اتومبیل که توسط مراجع قضائی یا حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی، مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.

9- مست بودن یا در حالت عادی نبودن راننده ( نظیر استعمال مواد مخدر یا قرص های خواب آور )

10- خسارت ناشِی از مسابقات اتومبیل‌رانی ، شرط‌بندی یا آزماِیش سرعت و آموزش رانندگی ( مگر با توافق بیمه گر که پوشش آن خریداری شده باشد )

11- خسارت وارده ناشی از حمل مواد سریع الاشتعال، مواد منفجره و اسید مگر آنکه موضوع مخصوص بیمه حمل آن باشد.

12- خسارتهاِی وارده به محموله های وسیله نقلیه

13- خسارت ناشی از عدم النفع مگر با توافق بیمه‌گر

14- خسارت وارده به وسیله نقلِیه مورد بیمه در اثر اضافه بار و اضافه مسافر و ِیا در حین بار گیری و بار اندازی

15- سیل، زلزله، آتشفشان ( مگر با توافق شرکت بیمه که پوشش آن خریداری شده باشد )

16-خسارتهای وارده به وسایل و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه، در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کار کرد آنها باشد.

17- خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه.

خطرات اضافی تحت پوشش بیمه بدنه:

بیمه بدنه خطرات حادثه، آتش سوزی و سرقت کلی اتومبیل را تحت پوشش قرار می‌دهد، اما با پرداخت حق بیمه اضافی می‌توان خطرات دیگری را نیز تحت پوشش بیمه بدنه قرار

داد. این خطرات عبارتند از:

انواع پوششهای اضافی بیمه نامه بدنه :

1- سرقت در جای قطعات اصلی و اضافی

2- شکست شیشه به تنهایی

3- خطرات ناشی از بلایای طبیعی

4- خسارت ناشی از اسید و مواد شیمیایی

5- هزینه ایاب و ذهاب

6- نوسانات قیمت

7- پوشش حذف فرانشیز خسارت اول

 

شرح پوششهای اضافی :

 

1- پوشش سرقت درجای قطعات اصلی و اضافی : 

قطعات اصلی (فابریک): منظور لوازم و قطعاتی است که توسط کارخانه سازنده هنگام ساخت و تولید آن بطور عمومی و فابریک روی خودرو نصب می شود.

قطعات اضافی (غیر فابریک): منظور قطعاتی است که توسط دارنده خودرو، روی اتومبیل نصب شده و از ابتدای تولید از طریق کارخانه سازنده برای خودرو طراحی و نصب نشده باشد.

نکته 1 : لوازم لوکس و تزئینی و سایر لوازم غیر منصوب از قبیل رادیوپخش کشوئی غیر فابریک ، باربند اسکی، روکش صندلی و پرده تحت هیچ یک از پوششهای بیمه ای بدنه قرار

نمی گیرند.

نکته 2 : در ابطه با رادیو پخش های پنل دار تعهد بیمه گر در زمان وقوع خسارت (سرقت درجا) منوط به تحویل قسمت متحرک(پنل) رادیو پخش می باشد .

نکته 3 : طبق شرایط مخصوص سرقت قطعات، تعهد بیمه گر برای سرقت هر یک از قطعات اصلی و وسایل منصوبه، با پرداخت خسارت مربوطه خاتمه می یابد، و دیگر تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد، مگر در موارد خاص

نکته 4 : درصورت سرقت در جای قطعات و لوازم اتومبیل حداکثر تعهد شرکت ارزش بیمه شده قطعات و لوازم با قیمت روز آنها ( هر کدام کمتر باشد) است .

نکته 5 : درمورد لاستیک چرخ ، باطری و قالپاق حداکثر خسارت قابل پرداخت 50 درصد ارزش نو آنها در روز وقوع حادثه است مگر آنکه مبلغ بیمه شده از این میزان کمتر باشد که در اینصورت ملاک محاسبه خسارت مبالغ بیمه شده می باشد .

نکته 6 : پس از وقوع هر خسارت بیمه گر حق دارد خطر دزدی در جای قطعات و لوازم را شمول بیمه نامه حذف نماید .

نکته 7 : در صورت سرقت در جای قطعات و لوازم اتومبیل بیمه گذار موظف است مدارک مثبته و از جمله گزارش مقامات انتظامی دال بر سرقت را تهیه و به بیمه گر ارائه نماید .

2- پوشش شکست شیشه به تنهایی:

نرخ ، شرایط و نحوه ارائه : برای کلیه وسائط نقلیه (سواری،بارکش و اتوکار) ، تحت پوشش خسارت شکست شیشه به تنهایی قرار می گیرد.

نکته 1: در صورت شکست شیشه ، مستقل از حوادث مورد تعهد در بیمه بدنه اتومبیل ، خسارت قابل پرداخت ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن پس از کسر 20 % بعنوان فرانشیز

خواهد بود ، مشروط بر اینکه وسیله نقلیه به قیمت روزبازار بیمه شده باشد .

نکته 2: در صورتیکه شکست شیشه توام با خسارت و ارد به اتومبیل باشد شرایط بیمه نامه بدنه در پرداخت خسارت حاکم خواهد بود .

3- پوشش خطرات ناشی از بلایای طبیعی:

از طریق این پوشش اضافی می توان خسارات ناشی از خطرات طبیعی اعلام شده (سیل، زلزله، طوفان، تگرگ) را، تحت پوشش بیمه ای قرار داد.

4- پوشش خسارت ناشی از اسید و مواد شیمیایی:

از طریق این پوشش اضافی می توان خسارات ناشی از پاشیدن مواد اسیدی به هر علت را تحت پوشش قرار داد.

نکته: انتخاب شرط پاشیدن مواد اسیدی در شرایط خصوصی (فرانشیز پاشیدن مواد اسیدی 30% مبلغ خسارت می باشد.)

5- پوشش هزینه ایاب و ذهاب :

از طریق این پوشش اضافی، چنانچه عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه به خاطر یکی از خسارات تحت پوشش بیمه گر ( به استثنای سرقت و خسارت کلی ) باشد بیمه گذار از مزایای مربوطه برخوردار می گردد.

نکته 1: غرامت قابل پرداخت تحت این پوشش روزانه برابر 3/0 در هزار ارزش وسیله نقلیه سواری و حداقل 80000 ریال به مدت حداکثر 30 روز در طول مدت اعتبار بیمه نامه می باشد

و در هر حال حداکثر غرامت پرداختی بیمه گر بابت این پوشش از 20درصد خسارت قابل پرداخت تجاوز نخواهد نمود.

نکته 2 : منظور از توقف مفید در تعمیر گاه مدت زمانی است که از اغاز شروع عملیات تعمیر و بازسازی با پایان و تکمیل تعمیر صرف خواهد شد و طول مدت ایام لازم برای تعمیرات

توسط کارشناس شرکت تعیین خواهد شد .

6 – نوسانات قیمت:

این پوشش جهت افزایش احتمالی ارزش وسیله نقلیه نسبت به بازار خودرو, در مدت اعتبار بیمه نامه و تفاوت آن با سرمایه درج شده در بیمه نامه ( به جهت عدم اعمال تبصره 2 ماده 20 شرایط عمومی بیمه نامه بدنه و ماده 10 قانون بیمه قاعده نسبی ) است. چنانچه بیمه گذار  به ازای پوشش 25 درصد / 50 درصد / 100 درصد افرایش ارزش وسیله نقلیه خودرو باشد در صورت و قوع احتمالی خسارت افزایش قیمت خودرو براساس قیمت بازار, بیمه گر تا سقف 25 درصد / 50 درصد / 100 درصد مازاد برارزش وسیله نقلیه در بیمه نامه قاعده نسبی سرمایه را نمی نماید.

7-پوشش حذف فرانشیز خسارت اول : 

این فرانشیز جهت خسارت جزئی یکبار خسارت اول حذف و فرانشیز خسارت های بعدی طبق روال جاری از 10درصد به بعد محاسبه میگردد.

نکته:فرانشیز گواهینامه نیز در خسارت اول محاسبه نمیگردد.

فرانشیز پوششهای اضافی نیز درصورت خرید این پوشش حذف میگردد.

این پوشش (حذف فرانشیزخسارت اول) شامل حادثه سرقت کلی و خسارت کلی نمی گردد.

نکات مهم که متقاضیان بیمه بدنه اتومبیل باید بدانند :

1 . در صورتی می‌توانید اتومبیل را بنام خود بیمه بدنه نمائید یا ذینفع بیمه نامه باشید که سند یا دفترچه مالکیت اتومبیل بنام شما صادر شده باشد و یا سند رسمی وکالت از طرف

مالک داشته باشید، در غیر اینصورت با مسئولین صدور بیمه نامه مشورت نمائید.

2 . بیمه‌نامه بدنه اتومبیل قابل انتقال به غیر نیست مگر با موافقت کتبی بیمه‌گر، بنابراین در صورت انتقال مالکیت اتومبیل به هر شکل اعم از قولنامه‌ای، وکالتی، قطعی یا اشکال

دیگر مراتب را بلافاصله ضمن ارائه اصل بیمه‌نامه، کتباً به اطلاع شرکت بیمه برسانید. حق بیمه مدت باقیمانده قابل استرداد است

* در صورت نقل و انتقال موضوع بیمه ( خودرو ) این امکان برای بیمه گذار می باشد که سابقه بیمه نامه قبلی یا بیمه نامه جاری را به مورد بیمه دیگری منتقل نماید و کلیه سوابق و

مبلغ الحاقیه برگشتی به بیمه نامه جدید انتقال می یاب

3. چون مزایای این بیمه نامه منحصراً متعلق به شماست، این امکان برای شما وجود دارد که می توانید بیمه نامه خود را فسخ نمائید در صورت فسخ حداکثر تا 6 ماه و در صورت

انقضا مدت بیمه نامه حداکثر تا سه ماه جهت استفاده از تخفیف عدم خسارت نزد بیمه گر محفوظ می باشد .

4. اتومبیل خود را به قیمت مبادله‌ای در بازار (قیمت روز) بیمه نمائید و در صورت افزایش قیمت آن سریعاً ضمن مراجعه به شرکت بیمه، نسبت به تعدیل مبلغ بیمه اقدام نمائید.

5. در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت، قبل از جابجایی اتومبیل خسارت دیده سریعاً جهت تهیه گزارش توسط مقامات انتظامی اقدام و سپس قبل از انجام تعمیرات، با اتومبیل

خسارت دیده و مدارک لازم از قبیل: گزارش مهر شده مقامات انتظامی، اصل گواهینامه، اصل بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث و اصل سند مالکیت به شرکت بیمه مراجعه فرمائید.

6. اگر بیمه گذار از محل بیمه نامه سال قبل از پوشش شکست شیشه به تنهایی استفاده نموده باشد در زمان تمدید بیمه نامه به دلیل عدم استفاده از پوشش اصلی این

قسمت شامل تخفیف عدم خسارت میگردد ولیکن پوشش های اضافی به صورت کلی شامل تخفیف نمی گردد و در سالهای آینده نیز تخفیفات عدم خسارت در صورت عدم دریافت خسارت به همین منوال ادامه می یابد .

7. دزدی کلی عبارت است از:

الف) اتومبیل به سرقت رفته و دیگر کشف نگردد.

ب) اتومبیل به سرقت رفته کشف گردد، ولی لوازمی از آن به سرقت رفته یا اتومبیل دچار حادثه شده باشد.

ج) دزدی درجا: به موردی اطلاق می‌شود که از اتومبیل بیمه شده در حال توقف لوازم به سرقت رفته باشد.

 

2 – معرفی بیمه نامه شخص ثالث 

معرفی:

بیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت است که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه می‌کند

خطرات مورد تعهد:

 • تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه
 • خسارتهایی که از محمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود.
 • پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث شامل دیه و ارش (دیه نقص عضو موقت که توسط قاضی تعیین می‌شود)
 • جبران هزینه‌های درمانی ناشی از مصدومیت اشخاص ثالث در سوانح رانندگی؛ چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد.
 • جبران خسارتهای مالی وارد به اشخاص ثالث

خطرات خارج از تعهد:

 • خسارت‌های وارده به وسایل نقلیه مسبب حادثه
 • خسارت‌های وارده به محمولات وسائل نقلیه مورد بیمه
 • خسارت‌های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
 • خسارت‌های ناشی از جریمه یا جزای نقدی
 • اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی
 • خسارت‌های ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد؛ مگر اینکه توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث:

الف – خسارتهای مالی

1- بدون گزارش نیروی انتظامی بیمه سامان خسارت وارد شده به اتومبیل را بدون اخذ کروکی در صورتیکه وسیله نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر و پیوسته باشد را پرداخت نماید.

مدارک مورد نیاز به شرح زیر می‌باشد:

– تکمیل فرم قبول تقصیر از سوی مقصر و ریان دیده

– ارائه شناسنامه مالکیت هر دو طرف

– داشتن گواهینامه رانندگی هم برای مقصر و هم برای زیاندیده

– داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث هم سوی مقصر و هم برای زیاندیده

– بازدید از هر دو اتومبیل به صورت همزمان

2- با گزارش نیروی انتظامی

– کلیه مدارک فوق بهمراه کروکی پلیس

نکته: در صورت برهم خوردن صحنه تصادف و یا نداشتن کروکی پرداخت خسارت فقط تا سقف 500 هزار ریال می‌باشد

ب- خسارتهای جانی :

در صورت بروز خسارت جانی و برای دریافت دیه و هزینه های پزشکی ، مدارک زیر مورد نیاز می‌باشد:

– بیمه‌نامه مقصر

– گزارش برابر اصل شده کارشناس تصادف با پاسگاه انتظامی محل وقوع تصادف

– اوراق بازجویی برابر اصل شده مقصر و کلیه زیاندیده ها و یا ورثه متوفی

– گواهی برابر اصل شده پزشکی قانونی در مورد مجروحین با گزارش معاینه جسد

– گواهی برابر اصل شده دفن یا خلاصه فوت افراد متوفی

– فتوکپی برابر با اصل شده کلیه صفحات شناسنامه های افراد متوفی

– فتوکپی برابر با اصل شده برگ انحصار وراثت

– رای قطعی دادگاه

صندوق تأمین خسارت های بدنی:

از انجایی که مواقعی حادث شده که اتومبیل، بیمه‌نامه شخص ثالث نداشته باشد و یا از صحنه حادثه گریخته باشد و هرگونه حادثه ای که ناشی از وسائط نقلیه به افراد ثالث که در چارچوب قانون بیمه شخص ثالث اجباری پیش بینی نشده است، خسارتی توسط بیمه گر پرداخت نمی گردد؛ اما برای رفاه حال عموم، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، فقط خسارتهای بدنی به اشخاص ثالث را تاحد معین پرداخت می‌کند.

شرح ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه :

ماده ۲۱ ـ به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ( ۱۷) ، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می شود.

تبصره ۱ ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ( ۸) با رعایت تبصره ماده ( ۹) و مواد ( ۱۰) و ( ۱۳) این قانون است.

تبصره ۲ ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.